* Al Barakha 배송 픽업 타임 안내 : 목(PM 1-2) 토(AM 8-10)
교통 상황에 따라 조금 늦어지거나 빨라질수 있습니다.

Best! 잘 나가는 베스트 상품들

쇼핑페스티벌
  • 쇼핑페스티벌
  • 핫앤뉴
  • 라마단 세일
  • 팔도 SUPER SALE
  • 베이커리
  • 라면
  • 품 반찬
  • 한국산 채소
  • 간편식
-53%
Close

비비고 글로벌 왕교자

280g AED 17.85 AED 8.40 Inclusive 5% VAT
-40%
Close

비비고 두부야채군만두

250g AED 10.50 AED 6.30 Inclusive 5% VAT
-53%
Close

비비고 김치두부야채군만두

250g AED 15.75 AED 7.35 Inclusive 5% VAT
-30%
Close

아이스가이 피치

200ml AED 6.30 AED 4.41 Inclusive 5% VAT
-30%
Close

아이리스 팥빙수플러스

250ml AED 10.50 AED 7.35 Inclusive 5% VAT
-20%
Close

July Skin Care Box

1pc AED 196.35 AED 156.45 Inclusive 5% VAT
-29%
Close

July Maskpack Box

1pcs AED 72.03 AED 51.45 Inclusive 5% VAT
-34%
Close

July Make Up Box

1pcs AED 156.45 AED 103.95 Inclusive 5% VAT
-14%
Close

July Cleansing Box

1pcs AED 108.15 AED 93.45 Inclusive 5% VAT
-33%
Close

비비고 사골곰탕

500g AED 15.75 AED 10.50 Inclusive 5% VAT
-30%
Close

호두마루 (홈)

600ml AED 16.80 AED 11.76 Inclusive 5% VAT
-30%
Close

초코마루 (홈)

600ml AED 16.80 AED 11.76 Inclusive 5% VAT
ONLY FOR YOU

당신을 위한 추천 아이템!

Close

땅콩 초코 스틱

18g*3 AED 7.35 Inclusive 5% VAT
Close

마늘애 쥐포채

40g AED 15.75 Inclusive 5% VAT
-53%
Close

비비고 김치두부야채군만두

250g AED 15.75 AED 7.35 Inclusive 5% VAT
Close

스리라차 볶음면

135g AED 10.50 Inclusive 5% VAT
Close

스리라차 부셔먹는 라면스낵

84g AED 6.30 Inclusive 5% VAT
Close

올리브유 쥐포채

40g AED 15.75 Inclusive 5% VAT
Close

전복 삼계탕 만들기 세트

700g AED 73.50 Inclusive 5% VAT
Close

참쌀선과

115g AED 16.80 Inclusive 5% VAT
Close

찹쌀설병

128g AED 16.80 Inclusive 5% VAT
Close

코코넛 초코스틱

17g*3 AED 7.35 Inclusive 5% VAT
Close

코코넛 초코스틱(바스킷)

17g*10 AED 21.00 Inclusive 5% VAT
Close

현미초코스틱(바스킷)

18g*10 AED 21.00 Inclusive 5% VAT